Obľúbené produkty na bielenie zubov

Proces bielenia zubov zosvetľuje farbu zubov. Bielenie zubov sa dá dosiahnuť buď zmenou vnútornej farby alebo odstránením a kontrolou tvorby vonkajších škvŕn. Chemická degradácia chromogénov vo vnútri alebo na zuboch sa nazýva bielenie.

Peroxid vodíka (H2O2) je aktívna zložka najbežnejšie používaná v bieliacich výrobkoch a dodáva sa buď peroxid vodíka alebo peroxid karbamidu. Peroxid vodíka je analogický s peroxidom karbamidu, pretože sa uvoľňuje, keď je stabilný komplex v kontakte s vodou. Keď sa peroxid vodíka šíri do zuba, pôsobí ako oxidačné činidlo, ktoré sa rozkladá a vytvára nestabilné voľné radikály. V priestoroch medzi anorganickými soľami v zubnej sklovine sa tieto nestabilné voľné radikály viažu na molekuly organických pigmentov, čo vedie k malým, menej pigmentovaným zložkám.